Kursuse detailid

Avaleht   /   Kvaliteedijuhtimine tarneahelajuhile

Kursuse info

  • Kood:EK-6
  • Aeg:15.-16. mai 2025
  • Maht:2 päeva (16 akadeemilist tundi)
  • Koht:Tammsaare Ärikeskus, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316. Krõõda torn, I korrus
  • Koolitaja:Anneli Reinok
  • Õppekavarühm:Juhtimine ja haldus

Kvaliteedijuhtimine tarneahelajuhile

Anneli Reinok Tarneahelajuhi arenguprogramm

Kvaliteet on Tarneahelajuhi arenguprogrammi 2024 kaheksas moodul. Samas on see iseseisev ja terviklik käsitlus, mida võib kuulata eraldi koolitusena. Koolitus aitab osalejatel mõista tarneahela juhtimise olemust ja eripära ning selle vahetut seost ettevõtte strateegilise juhtimisega.

Sihtrühm

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte.

Teemad

1 päev. Tutvume kvaliteedijuhtimise olemusega. Saame teada, mis on kvaliteedinäitajad ja kuidas mõõta kvaliteeti. Käsitleme kliendisuhete juhtimist, klienditeeninduse strateegiat. Õpime kuidas mõõta kliendi teenindustaset ja arvutada tarnevõimet, -täpsust ja -kindlust.  Uurime, millised vealiigid esinevad logistika valdkonnas ja millised võivad olla nende tagajärjed.

2 päev. Tutvume kvaliteedijuhtimise tööriistadega. Vaatame kuidas kaardistatakse ja seiratakse protsesse. Tutvume kvaliteedikulude määarmise PAF mudeliga ja tõrgete liigi ning mõju analüüsiga. Õpime kasutama statistilisi meetodeid andmete analüüsimiseks ja esitlemiseks. Teeme praktiliselt läbi ühe probleemlahenduse rühmatööna kasutades erinevaid metoodikaid

Koolitaja

Anneli Reinok

Hilding Anders Baltic AS kvaliteedijuht, -konsultant ja -õppejõud
Oman pikaaegset töökogemust tootmis- ja kvaliteedijuhina rõiva-ja tekstiili ettevõtetes. Lisaks tootmistöö kõrvalt olen töödanud 10 aastat eriala õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis. Alates 2017a sügisest loen Kvaliteedikorralduse kursuseid Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Oma igapäeva töös tegelen tootmise arendamise ja efektiivuse tõstmisega. Ohjan ettevõtte kvaliteedialaseid protsesse, dokumentatsiooni ja töökorraldust. Analüüsin ettevõtte kvaliteedinäitajaid ja koostan kvaliteedikulude ülevaateid. Juhin tehnoloogia-ja kvaliteediosakonda. Olen HAB juhtkonna liige.
Olen aktiivselt osalenud Kutsekoja töös kutsestandardite väljatöötamise komisjonides.

 

Koolituskoht
Tammsaare Ärikeskus, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn

Koolituse maksumus

465€ + km

Hind katab: koolituse, koolitusmaterjalid, kaks + kaks kohvipausi ja kaks lõunat

Registreerumine

    Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.