Sisekoolitused

Avaleht   /   Sisekoolitused

Selleks, et igakülgselt rahuldada oma klientidele vajadusi, korraldab EMI EWT Teie ettevõtte soovidest ja eesmärkidest lähtuvalt ka sisekoolitusi!
Oleme hästi kohandunud koroonaaja tingimustele. Lisaks senisele kontaktkoolitusele tellija või EMI EWT asukohas on lisandunud distantskoolitus Zoomi keskkonnas või hübriidkoolitus. Viimase puhul viibivad koolitaja ja osalejate tuumikrühm ühes ruumis, ent osaleda on võimalik ka distantsilt.
Reeglina jagame koolituse 4-5 ak tunnilisteks osadeks, nädalaste vahedega. Selline korraldusviis on pälvinud tellijate ja osalejate soosiva hinnangu

Sisekoolitus vs avalik koolitus

 • Paindlikkus
 • Koolitusvajaduse väljaselgitamine tihedas koostöös kliendiga
 • Personaalsus
 • Kollektiivisiseste suhete paranemine
 • Koostööprotsesse toetav
 • Turvaline – keskkond ja osalejad on juba tuttavad
 • Teadmiste omandamine vastavalt väljaselgitatud vajadusele
 • Ühiste väärtuste loomine
 • Personali arengukohtade märkamine ja sellest lähtuvalt edasiste tegevuste planeerimine

Sisekoolitust saab valida kas meie kalendrist, kohandatuna vastavalt Teie ettevõttele või siis valmistatuna “rätsepatööna,” ehk siis alustame Teie soovist ja koostööna valmib täiesti unikaalne, ainult teie ettevõtte soove arvestav, koolitus. Kuigi läheneme igale koolitusvajadusele personaalselt, siis allpool on toodud mõned sisekoolitusena läbiviidud valdkonnad:

 1. Väliskaubandus
  • Tarnetingimused Incoterms
  • Läbirääkimised
  • Maksevormid, akreditiiv, inkasso, avatud arve
  • ICC tüüplepingute oskuslik kasutamine
  • Ekspedeerimine ja logistika
  • Tollikoolitus
 2. Finantsjuhtimine (oskused) firma võtmeisikutele
 3. Juhtimispsühholoogia ja isikuarendus
  • Arenguvestlused
  • Motiveerimine delegeerimine
  • Enesekehtestamine ja manipulatsiooni tõrjumine
  • Hea teenindus/müük
  • Tõhusate läbirääkimiste treening
  • Positiivne ja negatiivne stress
  • Ajajuhtimine
 4. Kommunikatsioonioskused ettevõtjale

NB! Loetelu pole lõplik

Loetelus toodud valdkonnad on valik läbiviidud sisekoolitustest ja ei ole lõplik!

Koolitusi oleme valmis korraldama nii Teie ettevõttes, Teie poolt valitud asukohas, kui ka enda koolitusruumides, garanteerides omalt poolt koolituse läbiviimiseks vajaliku tehnika olemasolu.

Koolitusel kasutatavad õppemeetodid:

 • Aktiivmeetodid, mis baseeruvad täiskasvanute õpetamise alustel, käitumise treeningute, NLP ja psühhodraama meetoditel
 • Interaktiivsed loengud (ka Zoomis)
 • Lühiloengud ja arutelud
 • Praktiliste näidisülesannete lahendamine
 • Videotreeningud/analüüs
 • Rühmatöö
 • Testid eelteadmiste ja omandatu selgitamiseks

Tunnistused
Osalejad saavad Eesti Majandusjuhtide Ettevõtluskooli tunnistuse koolituse läbimise kohta.

Koolituse maksumus kujuneb läbirääkimistel vastavalt tellimusele ja sisaldab:

 • Koolitaja töötasu
 • Koolituse ettevalmistust
 • Õppematerjale igale osalejale
 • Tunnistust koolituse läbimise kohta

Koolituse maksumus ei sisalda:

 • Koolitusruumi renti
 • Kohvipause
 • Toitlustust

Lisainfot saab ewt@emiewt.ee või tel: 684 1250

Valik läbiviidud sisekoolitustest

Aeg Tellija Koolituse teema
03.10.2023 KredEx Krediidikindlustus AS Kuidas oskuslikult kasutada riigihangetes Incoterms® 2020 tarneklausleid
20.04.2023 Framm AS Incoterms 2020 sisekoolitus
28.03.2023 Gunvor Services AS Advanced Incoterms 2020 Course
07.11.2022 Gunvor Services AS Incoterms 2020 Course
13.09.2022 Wiima Logistics OÜ Tarneklauslid Incoterms® 2020 ekspordis ja logistikas
22.02.2022 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Kuidas oskuslikult kasutada riigihangetes Incoterms® 2020 tarneklausleid
13.10.2021 Ida-Viru Ettevõtluskeskus Incoterms® 2020. Базовый курс для экспортера-импортера и логистикa
27.-28.09.21 Viru RMT OÜ Управление проектами
24.-25.05.21 Ida-Viru Ettevõtluskeskus Incoterms® 2020. Базовый курс для экспортера-импортера и логистикa
25.03.2021 Prolog MTÜ Tarneklauslid Incoterms 2020. Baaskursus ekportöörile-importöörile ja logistikule
26.03.2021 Prolog MTÜ Transpordilogistika ja väliskaubandus
05./12.02.21 ABB AS Incoterms 2020 erikursus ostajatele
17.-18.11.20 Prolog MTÜ Finantside juhtimine tarneahelas
01./07.10.20 Lemoine Estonia OÜ Finantskoolitus tellija töötajatele-võtmeisikutele
24.08.2020 NPM Silmet OÜ Incoterms® 2020. Базовый курс
16./23./28.04.20 Acino Estonia OÜ Tarneklauslid Incoterms 2020 ja ICC tüüpmüügi-lepingu oskuslik kasutamine
11.02.20 Nordmet AS ICC Model International Sale Contract
10./12.12.2019 Prolog MTÜ Tarneklauslid Incoterms 2020. Süva-baaskursus
25./10.05.11.19 Nordmet AS Как умело использовать инструменты ICC в экспортных операциях и логистике.
16./19./23.09.19 Gunvor Services AS How to use ICC tools professionally in export transactions and logistics: Incoterms 2020 and ICC Model Sales Contract.
30.05./10.06.19 Filter AS Eksporditehing ja Incotermsi tarneklauslite oskuslik kasutamine
05.02.2019 Päästeamet Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga
29.08.2018 Kaitseliit. Naiskodukaitse Enesejuhtimise ja mõjutamise oskused
27.04.2018 ELKE Grupp AS Finantskoolitus firma võtmeisikutele
17.04.2018 Tallinna Linnakantselei Delegeerimisoskuste koolitus
13.-14.03/05.04.17 Konesko AS Inimeste juhtimine tootmisettevõttes
27.-28.02.17 Ramirent Shared Services AS Koostööoskuste treening, grupp D
16.-17.02.17 Ramirent Shared Services AS Koostööoskuste treening, grupp C
13.-14.02.17 Ramirent Shared Services AS Koostööoskuste treening, grupp B
09.-10.02.17 Ramirent Shared Services AS Koostööoskuste treening, grupp A
15.06.2016 Adven Eesti AS Finantskoolitus
19.05.2016 Kredex Krediidkindlustus AS Kredex Krediidikindlustuse Incotermsi koolituspäev
06.05.2016 ABB AS Emotsioonide reguleerimine – toimetulek konfliktide ja erimeelsustega
07.03.2016 ABB AS Incoterms 2010 ja väliskaubandustehingud
25.11/08./09.12.15 Adven Eesti Kliendikeskne suhtlemine
03.06.2015 Adven Eesti Meeskonnakoolitus
07.05.2014 EAS Finantskoolitus
10.12.2013 EAS  Finantskoolitus
01.11.2013 NT Bunkering AS Incoterms 2010
28.10.2013 Note Pärnu OÜ Incoterms 2010
26.06.2013 Ericsson Eesti AS Incoterms 2010
08.02.2013 Tallinna Kesklinna Valitsus Kriitilised eriolukorrad kliendisuhetes
16.04.2013 ABB Läti Incoterms 2010
11.12.2012 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Finantskoolitus
19.11.2012 Päästeamet Enesekehtestamine
09.11.2012 Ericsson Eesti AS Incoterms 2010
17.-18.10.2012 PROLOG LEAN – koolitus
13.09.2012 Promens AS Incoterms 2010
27.08.2012 ABB AS Incoterms 2010
09. ja 16.04.2012 Kaitseväe Logistikakeskus Riigihanked
28.12.2011 BE Group AS Incoterms 2010 ja väliskaubandustehingud
08.12.2011 ABB AS Incoterms 2010 ja väliskaubandustehingud
30.11.2011 ABB AS Incoterms 2010 ja väliskaubandustehingud
24.11.2011 Swedbank AS Tarneklauslid Incoterms 2010. Kaubadokumendid väliskauabanduses
23.08.2011 Viisnurk AS Investeeringud ja rahastamine
24.-25.05.2011 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Finantskoolitus
29.04.2011 Viisnurk AS Kuluarvestus ja eelarvestamine
27.04.2011 Keskkonnaministeerium Teenuste riigihanked
21.04.2011 Tamro Eesti OÜ Business Excellence ja Operational Excellence
15.04.2011 Viisnurk AS Finantsarvestuse põhitõed. Finantsanalüüs
14.04.2011 Tamro Eesti OÜ Business Excellence ja Operational Excellence
17.03.2011 Hanza Tarkon AS Projektijuhtimine
11.03.2011 Hanza Tarkon AS Projektijuhtimine
02.-03.03.2011 Eesti Lennuakadeemina Toimiva meeskonna kujundamine ja juhtimine
22.-23.02.2011 EAS Finantskoolitus
18.02.2011 Eesti Lennuakadeemia Eelarve koostamine
01.02.2011 Eesti Lennuakadeemia Projektijuhtimine
13.01.2011 Eesti Lennuakadeemia Terviklik kvaliteedijuhtimine kõrgkoolides
05.-06.01.2011 Tarcona AS Incoterms 2010. Vene keeles
08.-09.12.2010 Eesti Lennuakadeemia Strateegiline planeerimine ja juhtimine
18.11.2010 Eesti Lennuakadeemia Enesejuhtimine ja liidri võtmekompetentsid
10. – 11.11.2010 Tallinna Ettevõtlusamet Väikeettevõtte juhi finantskoolitus Tallinna mentorklubi programmi raames
05.11.2010 Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing PROLOG Incoterms 2010 – asendamatu tööriist (välis)kaubanduses ja logistikas
02.11.2010 Tarcona AS Incoterms 2010
01.11.2010 Tamro Eesti OÜ Loovusega efektiivsemaks juhiks
05. – 06.10.2010 HeiVäl Consulting OÜ Loov probleemilahendus ja innovatsioon – TRIZ leiutava probleemilahenduse teooria
25. – 26.08.2010 ja
08. – 09.09.2010
SA Erametsakeskus Finantskoolitused Erametsakeskuse konsulentidele
15.08.2010 MTÜ Dokumendihaldurite Ühing Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga
12. – 13.04.2010 EAS Finantskoolitus EAS-i maakondlike arenduskeskuste konsultantidele
22. – 23.02.2010 Elion Ettevõtted AS Koolitus “Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga” Pillapalus
16. – 17.02.2010 EAS Finantskoolitus mentoritele ja mentiidele
12. – 13.02.2010 Eesti Ametiühingute  KL Meeskonnatöö
16.  – 17.09.2009 Tamro Eesti OÜ Üleilmne väärtuskriis ja juhtimise iseärasused muutuste perioodil
17.06.2009 Asper Biotech AS Projektijuhtimine
02.06.2009 Tarcona AS Incoterms 2000 koolitus vene keeles
06. – 07.05.2009 EAS Finantskursus EAS-i konsultantidele
25. – 26.02.2009 Viru Vangla Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga
21. – 22.01.2009 Eesti Mereväe Staap Koolituskonsultatsioon projektijuhtimisest
17. – 18.11.2008 Viru Vangla Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga
12. – 13.09.2008 Fortum Termest Koolituskonsultatsioon meeskonnatöö toetamisest Palupõhjal
10.09.2008 Kristiine Sotsiaalmaja Stressijuhtimine
2008 – 2010 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Finantskoolitused EAS-i mentoritele ja mentiidele
04.07.2008 Tarcona AS Incoterms 2000 – Trade Terms for International Contracts. Inglisekeelne sisekoolitus.
3.06.2008 Ordi AS Arenguvestlused
28. – 29.05.2008 AS Baltika Läbirääkimised
28.05.2008 Eesti Maksu- ja Tolliamet Arenguvestlused
20.05.2008 Leie Hoiu-Laenuühistu Võlausaldaja huvide kaitse kohustuste rikkumise korral
30.04.2008 AS Baltika Lepingupõhimõtted ja rahvusvahelised arveldused
27. – 28.03.2008 Tamro Eesti OÜ Muudatuste juhtimine ja organisatsioonisisese koostöö arendamine
24.01.2008 Maksu- ja Tolliamet Arenguvestlused
10.12.2007 – 24.04.2008 Viru Vangla Stressijuhtimise koolituste sari Viru Vangla spetsialistidele ja juhtidele (9 koolitust)
19.- 20.11.2007 Rahandusministeerium Meeskonnatöö IT-osakonna töötajatele
04.10.2007 Saaremaa Laevakompanii Juhi finantskursus
03.09.2007 Eesti Kaitsevägi Arenguvestlused
15.08.2007 Wendre AS Incoterms ostulogistikas
1.06.2007 Rahandusministeerium Meeskonnatöö koolitus siseaudiitoritele
27. – 28.04.2007 AS Clik Juhi finantskursus
19. – 20.04.2007 Põhja ja Lääne Politseiprefektuurid Projektijuhtimise koolitus keskastmejuhtidele, II moodul
19.04.2007 Tallinna Sadam AS Riigihangete koolitus keskastme juhtidele
18.04.2007 Rahandusministeerium Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga
31.03.2007 Tamro Eesti OÜ Teeninduskunst telefonimüüjatele
14. – 15.03.2007 ja
19. – 20.04.2007
Põhja ja Lääne Politseiprefektuurid Projektijuhtimise koolitused keskastmejuhtidele, I moodul
17.02.2007 Tamro Eesti OÜ Ostulogistika koolitus Kolga mõisas
22. – 23.12.2006 AS Plaadipunkt Stressijuhtimine
19.10.2006 Eesti Post AS Finantskursus Eesti Postile
12.06.2006 Tamro Eesti OÜ Stressijuhtimine
07. – 08.10.2006 AS Clik Juhi finantskursus
06. – 07.06.2006 Tamro Eesti OÜ Hea teenindaja – kas müüt või tegelikkus?
01.06.2006 Fortum Elekter AS Seadusandluse teemaline koolitus
17. – 18.10.2005 Eesti Maksu- ja Tolliamet Bilansikursus EMTA sissenõudjatele
18. – 19.01.2005 Rahvusarhiiv Klienditeenindus