Toomas Osvet

Avaleht   /   Toomas Osvet

TOOMAS OSVET on pikaajaliste kogemustega juht ja  koolitaja. Ta on töötanud juhina üle mitmekümne aasta ning omab reaalset juhtimise kogemust esmatasandi juhist kuni tippjuhini välja. Ta on oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendanud erinevatel täiendkoolitustel. Ta omab  superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtimiskonsultandi ning andragoogi sertifikaate. Ta on omandanud kaks kõrgharidust: füüsika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.. Uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi on tema koolitustel saanud tuhanded juhid, spetsialistid või lihtsalt oma isiksuslikku arengut väärtustavad inimesed.  2011. – 2012.a töötas  Toomas Osvet  ka europrogrammide DCAF-i  ja EUBAM-i  raames rahvusvahelises koolitusprogrammis Ukraina ja Moldova piirivalve komandöride  koolitaja ja koolituse korraldajana 30 õppepäeva/aastas.  2014-2019. a. jätkus analoogiline koolitustöö  Kesk – Aasias. OSCE õppekeskuses Dušambees ja Ashabadis, mahuga 40 õppepäeva/aastas. Koolitustest võtsid  osa kohalike  vabariikide komandörid ja akadeemiate õppejõud. Täiskasvanute koolitaja – andragoogi  Kutsetunnistus tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.


“Lektor väljendas end selgelt ja arusaadavalt. Oskas vastata jooksvalt tekkinud küsimustele ja vajadusel oskas teemat selgitada erinevate nurkade alt” Piret S.

“Väga teadlik hea inimeste tundja, ei surunud jutuga väga peale, lasi ka vahele rääkida.” Külli L.

“Suurepärane! Hea lihtne kuulata ning loodud õhkkond on vaba, see on vajalik oskus koolitajal” Kristel R.