Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Инкотермс® 2020. Базовый курс для экспортера-импортера и логистикa на русском языке

4. okt. 2021 @ 08:00 - 05:00

Tagasiside osalejatelt:
“…väga kasulik ja huvitav kursus…”
“…soovitan teistelegi…”
“…üle ootuste…”
“…palju uusi teadmisi ja reaalelus vajalikku infot..”
“…väga hea lektor…”

Venekeelne info: emiewt.ee

Sihtgrupp

Eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid.

Kursuse eesmärk

 • Tuua välja kõik Incoterms 2020 muudatused
 • Avada tarneklauslite igapäevakasutajate ees Incotermsi kasutusvõimaluste kogu bukett
 • Omandada väidetavalt parima kaubandusnormi sisemine struktuur ja loogika
 • Näidata, kuidas see loogika võimaldab lihtsalt lahendada keerukaid probleeme tarneahelas
 • Selgitada, kuidas tarneklauslid jagavad kulusid ja vastutust poolte vahel
 • Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile
 • Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu

Õpiväljundid

Incoterms on rahvusvahelise kaubanduse alusnorm. Incotermsi tarneklauslite hea tundmine ja õige kasutamine on professionaalse väliskaubanduse ja logistika lahutamatu osa.
Koolituse läbinu omandab või täiustab põhioskust, mida on vaja ülalmärgitud valdkonnas professionaalseks omandamiseks.
Lahendades testülesanded koolituse algul ja lõpul saab osaleja objektiivse hinnangu oma teadmiste alg- ja lõpptasemele  ning sellele, mis jäi koolitusest omandamata.

Iga osaleja saab koolituse läbimise ja lõpptesti eduka sooritamise korral tunnistuse koolituse mahu ja temaatika kohta.

Kursuse sisu

 • Koolituse sisu on professionaalne, ent kasutatav metoodika ja lektori esitusviis võimalavad osaleda ka vähese väliskaubanduskogemusega huvilistel
 • Testülesande ja avakaasuse lahendamine
 • Müügilepingu koostamise põhimõtetest. Incotermsi roll perfektse müügilepingu koostamisel
 • Incoterms kui õigusallikas. Incoterms 2020 muutunud ülesehitus ja sisesüsteemid. Tarneklauslite kasutamise üldpõhimõtted.
 • Incotermsi leviku saladus: lühidus, täpsus, loogilisus ja lihtsus
 • Mis on Incoterms 2020 versioonis põhimõtteliselt teisiti?
 • Tarneklauslite ülevaade koos praktiliste kasutussoovitustega rahvusvahelistes ja siseriiklikes müügitehingutes
 • Miks ei sobi EXW tarnetingimusena?
 • Testülesande lahendamine ja kokkuvõtted

Õppetöö vorm/meetod

 • Hübriidkoolitus. Veebikoolitus Zoomi keskkonnas või kontaktkoolitus Tammsaare Ärikeskuses. Koolitatu valib ise kumba eelistab.
 • Interaktiivne loeng
 • Testide ja kaasuste lahendamine
 • Kodune ülesanne
 • Arutelu

Toimumisaeg:

Koolitus toimub kahes osas: 13. ja 20. oktoobril, kell 09:30-13:30

Koolitaja:
Tiit Tammemägi, PhD, ICC registreeritud Incoterms 2020 treener, Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja

Details

Date:
4. okt. 2021
Time:
08:00 - 05:00