Kursuse detailid

Avaleht   /   Tarneklauslid Incoterms. Baaskursus

Kursuse info

 • Kood:EI2020-28
 • Aeg:30. mai ja 6. juuni 2024
 • Maht:10 akadeemilist tundi kontaktõpet + iseseisev töö
 • Koht:Veebinar/Tammsaare Ärikeskus, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316. Krõõda torn, II korrus
 • Koolitaja:Tiit Tammemägi, Ph.D
 • Õppekava rühm:Ärindus ja haldus

Tarneklauslid Incoterms. Baaskursus

Tiit Tammemägi, Ph.D Incoterms. Väliskaubandus. Logistika, Lepingus ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised.

KÜLASTA INCOTERMS® 2020 KOMPETENTSIKESKUST! 

Alates 1. jaanuarist 2020 kehtib rahvusvahelise äri alusnormi uus versioon: Incoterms® 2020. Kuna tarneklauslite arv jäi samaks (11) ning muutus vaid ühe nimi (DAT asemel DPU) on levinud väärarvamus, et midagi ei muutunud. Tegelikult on suured muutused normistiku struktuuris, esitusviisis ning rõhuasetustes. Kuna Incoterms on ostja kahjuks kaldu, siis normi ametlikus tekstis on pühendatud palju ruumi ka ostja hoiatamisele

Incotermsi maaletooja on EMI EWT, kelle koolitustel on õpetatud viie viimase versiooni (1980; 1990; 2000; 2010 ja 2020) oskuslikku käsitlemist. EMI EWT toimetistena on eesti keeles ilmunud Incotermsi 3 viimast versiooni (1990, 2000; 2010).

Incoterms on rahvusvahelise äri tõhusaim tööriist, aga ainult nende käes, kes seda hästi tunnevad. Head rahvuvahelist müügilepingut ei saa koostada ilma Incotermsi tarneklausleid kasutamata, Ent võimalik kasutusala on palju laiem. Incotermsi saab tõhusalt kasutada siseriiklikes müügitehingutes ning kõikjal, kus tegemist on tarnetega.

Osalejate parema ajakasutuse ja õpitulemuse nimel toimub koolitus kahes osas: pool päeva + pool päeva nädalase vahega. Osalejad saavad enne koolitust õppematejali koolituseks valmistumiseks.

Sihtgrupp

Eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid.

Kursuse eesmärk

 • Selgitada Incoterms® 2020 kõiki muudatusi ja nende sisu
 • Avada tarneklauslite igapäevakasutajate ees Incotermsi kasutusvõimaluste kogu bukett
 • Omandada väidetavalt parim kaubandusnormi sisemine struktuur ja loogika
 • Näidata, kuidas see loogika võimaldab lihtsalt lahendada keerukaid probleeme tarneahelas
 • Selgitada, kuidas tarneklauslid jagavad kulusid ja vastutust poolte vahel
 • Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile
 • Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu

Kursuse sisu

 • Testülesanne
 • Kaks kaasust soojenduseks
 • Müügilepingu koostamise põhimõtetest. Incotermsi roll perfektse müügilepingu koostamisel
 • Incoterms kui õigusallikas.
 • Incoterms 2020 muutunud ülesehitus ja sisesüsteemid.
 • Tarneklauslite kasutamise üldpõhimõtted.
 • Incotermsi leviku saladus: lühidus, täpsus, loogilisus ja lihtsus
 • Mis on Incoterms 2020 versioonis põhimõtteliselt teisiti?
 • Tarneklauslite ülevaade koos praktiliste kasutussoovitustega rahvusvahelistes ja siseriiklikes müügitehingutes
 • Miks ei sobi EXW tarnetingimusena ja miks on DDP kasutusvõimalused piiratud
 • CPT (CFR) ja CIP (CIF) ohud ostjale
 • Veosekindlustus vs vedaja vastutuse kindlustus
 • Kodutööde analüüs
 • Kuidas valitud tarneklauslit õigesti kasutada. Praktiline töö FCA näitel
 • Koondsoovitused ostjale/müüjale.
 • Testülesanne ja tagasiside

Õppetöö vorm/meetod

 • Hübriidkoolitus, veebikoolitusena Zoomi keskkonnas või kontaktõppes Tammsaare Ärikeskuses. Koolitatu valib ise kumba eelistab.
 • Interaktiivne loeng
 • Testide ja kaasuste lahendamine
 • Kodune ülesanne
 • Arutelu

Õpiväljundid

Incoterms on rahvusvahelise kaubanduse alusnorm. Incotermsi tarneklauslite hea tundmine ja õige kasutamine on professionaalse väliskaubanduse ja logistika lahutamatu osa.
Koolituse läbinu omandab või täiustab põhioskust, mida on vaja ülalmärgitud valdkonnas professionaalseks tegutsemiseks.
Lahendades testülesanded koolituse algul ja lõpul saab osaleja objektiivse hinnangu oma teadmiste alg- ja lõpptasemele  ning sellele, mis jäi koolitusest omandamata.

Koolitus toimub kahes osas 30. mai ja 6. juuni, kell 09:15-13:30.
Iga osaleja saab programmi eduka läbimise ja lõpptesti sooritamise korral tunnistuse koolituse mahu ja temaatika kohta ning teenib 1 EAP
Koolitaja 

 

 

Tiit Tammemägi, Ph.D.,  ICC sertifitseeritud Incoterms 2020 treener
Rahvusvahelise Kaubanduskoja kommertsõiguse ja –praktika komisjoni liige,
Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja.

 

 


Osalejate tagasisided:

“Sain väga palju uut teada teada olemasolevate
kasutatavate tarneklauslite kohta ja seda, milliseid
eelistada ostjana ning milliseid müüjana.” K.K.
“Vaatan üle koostööpartneritega fikseeritud
tarnetingimused uute teadmiste valguses.” J.R.


Hind

340€ + km

Hind katab: koolituse, koolitusmaterjalid ja kohvipausi

Registreerumine

  Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.