Kursuse detailid

Avaleht   /   Tarneahela strateegiline juhtimine

Kursuse info

  • Kood:ETJS-6
  • Aeg:19. ja 20. oktoober
  • Maht:2 päeva (16 akadeemilist tundi)
  • Koht:Tammsaare Ärikeskus
  • Koolitaja:Janek Popell
  • Õppekavarühm:Juhtimine ja haldus

Tarneahela strateegiline juhtimine

Janek Popell Incoterms. Väliskaubandus. Logistika

Tarneahela strateegiline juhtimine on Tarneahelajuhi arenguprogrammi esimene moodul. Samas on see iseseisev ja terviklik käsitlus, mida võib kuulata eraldi koolitusena. Koolitus aitab osalejatel mõista tarneahela juhtimise olemust ja eripära ning selle vahetut seost ettevõtte strateegilise juhtimisega.

Sihtrühm

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte.

Teemad

  • Esmalt defineerime, mis on strateegia ja missugused on erinevad juhtimistasandid.
  • Mis on tarneahela inimeste roll ettevõtte üldstrateegia kujundamisel.
  • Kuidas toimub tarneahela strateegia kujundamine, juurutamine ja juhtimine.
  • Mis roll on kommunikatsioonil tarneahela strateegilisel juhtimisel. Võtke teadmiseks, et kõigil tarneahela inimestel on oma roll tarneahela strateegia elluviimisel.

Õpiväljundid

Koolitatav omandab järgmised teadmised ja oskused: Kuidas toimib tarneahel kui tervik, mida on tarneahela kui terviku koostööks vajalik, missugused on tarneahela lülid ja mis on nende lülide eripärad, kuidas tarneahela lülides efektiivsust saavutada ja missugused on seoses ettevõtte ja tarneahela juhtimise vahel. Koolitusel omandatav on vajalik osa uue Tarneahela juhi tase 7 kutsestandardi nõuetest

Koolitaja

Janek Popell

PROLOG, Tarneahela akadeemia eestvedaja.

Janekil on pikaajaline ja rahvusvaheline töökogemus tarneahelate juhtimise vallas. Lisaks tegeleb ta tarneahela ja majandusega seotud ainete lugemisega Eesti ülikoolides. Edasiviivaks jõuks peab Janek elukestvat õpet ja uudishimu.

 

Koolituskoht

Tammsaare Ärikeskus A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn. Võimalikust asukoha muutusest teatatakse aegsasti enne koolitust.

Koolituse maksumus

495€ + km

Registreerumine