Kursuse detailid

Avaleht   /   Meeskonna juhtimine

Kursuse info

  • Aeg:21.-22. november 2024
  • Maht:2 päeva (16 akadeemilist tundi)
  • Koht:Tammsaare Ärikeskus
  • Õppekavarühm:Juhtimine ja haldus
  • Koolitaja:Maarit Vabrit-Raadla

Meeskonna juhtimine

Maarit Vabrit-Raadla Tarneahelajuhi arenguprogramm

Meeskonna juhtimine on Tarneahelajuhi arenguprogrammi 2024 teine moodul. Samas on see iseseisev ja terviklik käsitlus, mida võib kuulata eraldi koolitusena. Inimressurss on piiratud ressurss. Moodulis käsitleme teemasid, mis aitavad mõista miks inimesed käituvad erinevates olukordades erinevalt, mis inimesi motiveerib. Moodulis õpime koostama eduka inimese profiili ja selle alusel valima endale õigeid töötajaid.

Sihtrühm

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad

Juht andis alluvale korralduse ülesanne täita. Alluv delegeeris selle omakorda edasi. Töö oli tehtud poolikult. Kes on süüdi ja kas keegi üldse on süüdi?
Leadership versus Management. Arutame “lõngakera” lahti nii juhi kui ka alluva vaatenurgast. Räägime meeskonna juhtimisest ja meeskonna liikmeks olemisest.

Õpiväljundid

Erinevate inimtüüpide juhtimise ja motiveerimise viisi, õpib inimesi motiveerima ja looma jätkusuutlikke töösuhteid ettevõtte äriedu saavutamiseks.
Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitusmeetodid

Koolitus (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Lektor

Maarit Vabrit-Raadla

Maarit on tegutsenud ettevõtte juhina, juhtide koolitajana ning olnud personalipartneriks erinevates ettevõtetes alates 1990-ndate lõpust. Õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduseid ning hiljem lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudis personalijuhtimise eriala.

Maarit on tegelenud nii juhtide kui organisatsioonide arendamisega, üles ehitanud ja juhtinud meeskondi, samuti väike-ettevõtet ning töötanud konsultandi ja personalipartnerina (sh. 6 aastat ABB-s). Tarkvaraettevõte SinuLab.ee, mille asutaja ja juht Maarit on, tegeleb ettevõtetele lahenduste loomisega tulemuste juhtimiseks ja inimeste arendamiseks. Täna nõustab Maarit erinevaid ettevõtteid organisatsiooni arengu, strateegilise personalijuhtimise ja personalivaldkonna digitaliseerimise teemadel.

Koolituskoht

Tammsaare Ärikeskus A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn. Võimalikust asukoha muutusest teatatakse aegsasti enne koolitust.

Koolituse maksumus

495€ + km

Hind katab: koolituse, koolitusmaterjalid, kaks kohvipausi ja lõuna

Registreerumine

    Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.