Kursuse detailid

Avaleht   /   Juhi finantskursus – kogu finantstõde kahe päevaga!

Kursuse info

 • Kood:BF-20
 • Aeg:12.-13. detsember 2024
 • Maht:2 päeva (16 akadeemilist tundi)
 • Koht:Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (A. H. Tammsaare tee 47)
 • Koolitaja:Margus Tinits, PhD
 • Õppekavarühm:

Juhi finantskursus – kogu finantstõde kahe päevaga!

Margus Tinits, PhD Finantsjuhtimine.

Kursuse eesmärk:

 • Püütakse hajutada raamatupidamise ja finantsarvestuse ümber kohati valitsevat müstifikatsiooni, avada selle lihtsat ja loogilist sisu, kasutades eesti keelt (samal ajal antakse siiski ülevaade ka raamatupidaja “erikeelest”)
 • Selgitatakse bilansi kergelt mõistetavat loogikat, selle seoseid kasumiaruande ja rahavoogudega ning kogu finantsarvestuse süsteemi “graafilise tunnetamise” võimalusi
 • Selgitatakse tihtiesineva küsimuse: “Kasum on, aga kuhu kadus raha?” tagamaid
 • Õpitakse kulude juhtimist (kulud raamatupidamises; kulude käitumine ja iseloom; kulude juhtimine piiratud ressursside korral; kulude jaotamine toodetele ja teenustele jne)

Sihtgrupp:

Kursus tegevjuhile, juhatuse ja nõukogu liikmele, kellel soov mõista paremini oma raamatupidajat ja leida temaga ühist keelt oma ettevõtte huvides. See on sisutihe koolitus, asjalik, informatiivne, annab keerukate asjade kohta lihtsalt mõistetavaid ja loogilisi seletusi.
Koolitus kõigile, kes tahaksid finantsalaseid teadmisi korrastada, nendes süsteemi luua ja selle läbi ettevõtte jaoks uusi arendamisvõimalusi leida.

Kursuse sisu:

 • Majandustehingud ja nende kajastamine
 • Näidisäriühingu asutamine, varade soetamine, laenude saamine ja andmine
 • Bilansi põhivalem: Varad = Kohustused + Omakapital
 • Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus läbi graafilise esitlusviisi
 • Majandustehingud ja bilanss
 • Omakapitali ülesehitus ja sisu. Seotud ja vaba omakapital
 • Kasum. Bilansi ja kasumiaruannete vahelised seosed
 • Bilansi ja kasumiaruannete vahelised seosed
 • Tulud – Kulud = Kasum
 • Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus
 • Deebet – kreedit. Kontod
 • Rahavood
 • Kasum on, aga kuhu kadus raha?
 • Bilansi tähtsaimad suhted ja proportsioonid
 • Lühi- ja pikaajaline maksevõime, kasumlikkus
 • Du Pont i eesmärgi puu, ehk millest ettevõtte kasumlikkus kõige enam sõltub
 • Kuluarvestus. Kulud raamatupidamises (toote- ja perioodikulud)
 • Kulude käitumine ja iseloom (püsi- ja muutuvkulud)
 • Kulude juhtimine piiratud ressursside korral (piirangute teooria ja throughput accounting)
 • Kulude jaotamine toodetele ja teenustele (otse- ja kaudkulud)
 • Eelarvestamine ettevõttes
 • Finantsjuhtimise operatiivne aruanne

Õpitulemused

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab aru finantsarvestuse (raamatupidamise) loogikast ja sisust
 • suudab lugeda ja tõlgendada finantsaruandeid (bilanss, kasumiaruanne, rahavood)
 • on võimeline professionaalselt suhtlema ja diskuteerima raamatupidajatega
 • suudab anda kiirhinnangu äriühingu tegevuse tulemuslikkusele, maksevõimele ja jätkusuulikkusele
 • saab aru kulude käitumiKsest ja suudab paremini hinnata toodete (teenuste, projektide jne) kasumlikkust
 • suudab koostada tavapäraseid eelarveid ning suunata väike- ja keskmiste ettevõtete eelarvestamise protsessi
 • suudab teha paremaid finantsotsuseid

Õppevorm

 • Interaktiivsed loengud, kus unikaalsel meetodil bilansipõhimõtete loogika tehakse jälgitavaks ja arusaadavaks läbi õppematerjali graafilise esitlusviisi
 • Näidisülesande lahendamine

Koolitaja

Margus Tinits
Marguse koolitused alati ülesehitatud loogiliselt, läbi kerge huumoriprisma, mis teeb esialgu keerukana tunduvate teemade omandamise lihtsaks ja mänguliseks. Koolitusel osalejad on teda iseloomustanud kui aktiivset, asjatundlikku ja väga professionaalset lektorit. Enim kasutatav märksõna Marguse koolitustel on “loogiline,” tänu millele saavad valdkonnast selge pildi nii need, kes on varasemalt finantsidega kokku puutunud, kui need, kes alles tutvuvad antud valdkonnaga. Imetletakse tema finantsseoste visualiseerimise metoodikat

 

Koolituse maksumus:

490€ + km

Hind katab: koolituse, koolitusmaterjalid, kaks + kaks kohvipausi ja kaks lõunat

Registreerumine

  Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.