Kursuse detailid

Avaleht   /   ICC Akadeemia sertifikaat (INCO). Tarneklauslid Incoterms

Kursuse info

 • Kood:ICC AC-1
 • Aeg:21. november 2023
 • Maht: 6-8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd + kontaktkoolitusel 8 akadeemilist tundi
 • Koht:Veebikoolitus internetis, kontaktkoolitus Tammsaare Ärikeskus

ICC Akadeemia sertifikaat (INCO). Tarneklauslid Incoterms

Tiit Tammemägi, PhD Incoterms. Väliskaubandus. Logistika

Rahvusvaheline veebikursus + kontaktkoolitus auditooriumis.

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) ja ICC Eestiga oleme algatanud seeria koolitusi, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Käesoleva koolituse läbinud saavad lisaks professionaalsetele oskustele rahvusvahelise äri ja logistika alusnormi (Incotermsi) tundmise ja kasutamise osas ka selle ekspertiisi prahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse + 1 EAP.

KOOLITUSEL ON ÜHENDATUD ÜHEKS TERVIKUKS

 1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse  ICC Akadeemia sertifikaadikursus Incoterms® 2020 Certificate (INCO). Koolituse läbimiseks kulub 6 kuni 8 akadeemilist tundi
 2. Auditooriumikoolitus, mis toetab veebikursust. Auditooriumikoolitus kannab pealkirja „Tarneklauslid Incoterms. Baaskursus‟. Kestvuseks 8 akadeemilist tundi. Soovi korral võib osaleda ka distantsilt.

KOOLITUSE SISU

Internetikoolitus koosneb seitsmest õppetunnist ja lõppeksamist.

1. Ülevaade Incotermsi® 2020 versioonist

  • Detailne ülevaade kõigist olulistest muudatustest 2020 versioonis
  • Müüja ja ostja kohustused ning nendeesitus artiklites A ja B
  • Kuidas tarneklausleid õigesti müügilepingus kasutada?

2. Incoterms® 2020 tarneklauslite määratlus

  • Tarneklauslite fundamentaalne kommertssisu üksikute klauslite lõikes
  • Oluliste müüja ja ostja kohustuste erisus tarneklauslites
  • Parima tarneklausli valik konkreetse tehingu tarbeks
  • Tarneklauslite väärkasutused ja kaasnevad riskid

3. ja 4. Kohustused, 1. ja 2. osa

  • Tarne ja riski üleminek (A2/B2) kui kõige olulisem kohustus. Poolte kohustuste jaotus artiklites A ja B
  • Tarneklauslite klassifitseerimine tehingu spetsiifika järgi.
  • Õige tarneklausli intuitiivne valikda selle alusel, kuidas igaüks tehingu aspekte käsitleb.

5. Võrdlusmaatriks
                  Digitaalne võrdlusmaatriks. Uus abivahend tarneklauslite praktilisel kasutamisel

6. Kaasuste lahendamine

Kolm erinevat juhtumiuuringut

7. Eksamieelne hindamine
Harjutused lõpueksamiks valmistumisel

Lõppeksam rahvusvahelise proktorifirma järelvalvel

Veebikursuses on ka läbiv küsimustik. Sertifikaat väljastatakse kui 80% küsimustest on õigesti vastatud. Veebikursus jääb osalejale korduvaks kasutamiseks avatuks 12 kuu jooksul

Auditooriumikoolituse teemad.

 1. 2020 versiooni uuendused ja sisesüsteem
 2. Kasutusjuhised
 3. Tüüpilised väärkasutused
 4. ICC Akadeemia veebinari „International Trade Overview“ analüüsimine ja kokkuvõtted

SIHTRÜHM

Ekspedeerijad, logistikud, eksportöörid-importöörid

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osalejate erialast professionaalsust

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu omandab teadmised, mis on vajalikud professionaalse väliskaubanduse osaleja töös ning omandatu kinnituseks ICC Akadeemia sertifikaadi ning ICC Eesti/EMI EWT tunnistuse

KOOLITUSE HIND

590+ km

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Veebikursus tuleb läbida enne auditrooriumikoolitust, hiljemalt 20. novembriks. Auditooriumikoolitus toimub 21. novembril Tammsaare Ärikeskuses.
Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 17:15

KOOLITAJA 

 

 

Tiit Tammemägi, Ph.D.,  ICC sertifitseeritud Incoterms 2020 treener
Rahvusvahelise Kaubanduskoja kommertsõiguse ja –praktika komisjoni liige,
Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja.

 

 


Osalejate tagasisided:

“Sain väga palju uut teada teada olemasolevate
kasutatavate tarneklauslite kohta ja seda, milliseid
eelistada ostjana ning milliseid müüjana.” K.K.
“Vaatan üle koostööpartneritega fikseeritud
tarnetingimused uute teadmiste valguses.” J.R.


Registreerumine