Kursuse detailid

Avaleht   /   ICC Akadeemia sertifikaat. EMI-EWT pädevuskursus ekspordis-impordis.

Kursuse info

 • Kood:EIC-5
 • Aeg:24.03.2023-09.06.2023
 • Maht:180 akadeemilist tundi
 • Koht:Tammsaare Ärikeskus
 • Hind 1830€ + km

ICC Akadeemia sertifikaat. EMI-EWT pädevuskursus ekspordis-impordis.

Valdkonna parimad asjatundjad Incoterms. Väliskaubandus. Logistika

Rahvusvaheline veebikursus + seminar-töötoad auditooriumis

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) oleme käivitanud väliskaubanduskoolituse, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Kursuse kava on uuendatud seoses ICC 2020 a kampaaniaga IKT laialdasest kasutamisest rahvusvahelise äri ja logistika arendamisel.
Koolituse läbijad saavad oma professionaalsusele rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse +7 EAP.

KURSUSEL ON ÜHENDATUD ÜHEKS TERVIKUKS:

 1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse viiest e-osast ja lõpphindamisest koosnev ICC Akadeemia veebikoolitus „Eksport-importsertifikaat“ (EIC). Programm annab laialdased teadmised väliskaubanduse korralduse ja eksport-import tehingute osas, samas arendades kuulajate IKT alast kompetentsi. NB! Programmi läbinud saavad rahvusvaheliselt akrediteeritud sertifikaadi (EIC).
  Internetikoolitus toimub inglise keeles
 2. Auditooriumikoolitus, mis on kavandatud toetama veebikursust. Kursus koosneb 6 + 1 kontaktkohtumisest (seminar-töötoast) kestvusega 8 akadeemilist tundi, kus lahendatakse veebikursuse temaatikaga seotud kaasusi ja sooritatakse lõpueksam rahvusvahelise proktori järelvalve all.
  Auditooriumikoolitus toimub eesti keeles

Interneti- ja auditooriumikoolitus läbitakse sünkroonselt, sest üks programmi osa võimendab teist. Nii annab internetikoolituse kindla osa läbimine enne auditooriumikoolituse vastavat moodulit osavõtjatele kaasuste lahendamiseks vajalikud teoreetilised teadmised. Samas aitab kaasuste lahendamine paremini omandada internetikoolitusel läbitud teoreetilist osa. Lisaks selgitatakse auditooriumikoolitusel osavõtjatele küsimusi, mis võisid internetikoolitusel jääda arusaamatuks.

SIHTRÜHM

Väliskaubanduses osalevate ettevõtete juhid ja spetsialistid – eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osalejate professionaalsust, avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning andes nende käsutusse efektiivsed tööriistad ja selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks minema teisiti kui oodatud. Oluline on lisada, et kaasaegse rahvusvahelise kaubanduse ja logistika areng baseerub IKT lahenduste laialdasel kasutussevõtul. Kursuse programm peab seda asjaolu silmas ja on eesmärgistanud ka IKT oskuste igakülgse arendamise väliskaubanduse tehingute, tarnete ja protseduuride osas.
Omistada programmi edukalt läbinud osalejatele rahvusvaheliselt tunnustatud ICC Akadeemia EIC sertifikaat, mis ametlikult kinnitab omaniku kõrget erialast professionaalsust digitaliseeritud ekspordi-impordi vallas.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu omandab teadmised ja oskused, mis on vajalikud professionaalsele ekspordi-, impordi- või logistikajuhile. Nende teadmiste kinnituseks saab koolitatav (peale kontrolltestide ja lõpueksami edukat sooritamist 5+1 ICC Akadeemia sertifikaati ning  EMI EWT pädevustunnistuse.

KÄSITLETAVAD TEEMAD

Internetikoolituse (Eksport-importsertifikaat) programmi on koostanud väliskaubanduse juhtivekspert professor Guillermo Jimenez, kes on populaarse raamatu „The ICC Guide to Export-Import: Global Business Standards & Strategies“ autor. Programm koosneb viiest osast (e-kursusest) ja lõpueksamist. Iga e-kursus katab olulise osa oskustest, mida iga väliskaubanduses osaleja vajab rahvusvahelises äris osalemiseks alates lepingute läbirääkimisest ja sõlmimisest kuni võimalike piiriüleste kommertsvaidluste lahendamiseni (vt ajakava).Koolituse läbiv teema on IKT lahendused rahvusvahelises äris.
Iga osa on iseseisev kursus, mille edukat läbimist jääb tunnistama eraldi ICC Akadeemia tunnistus

HINNAD

Koolituse hind: EUR 1830 + km

Programmi läbija saab ICC Akadeemia EIC sertifikaadi Interneti koolituse ning EMI EWT pädevustunnistuse kogu kursuse läbimise kohta koos läbitud ainete loetelu ja kinnitusega 7 EAP omandamisest.

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Esimene auditooriumikoolitus toimub 24. märtsil 2023, viimane 9. juunil 2023.

Auditooriumikoolitused toimuvad Tammsaare Ärikeskuses, Krõõda (keskmise) torni I korrusel aadressil Tammsaare 47, Tallinn.

Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 17:00.

Programmi juhtiv koolitaja: Tiit Tammemägi, PhD, Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -tava komisjoni (ICC Commission on Commercial Law and Practicis) kauaaegne  liige Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja ja toimetaja ning kasutusjuhiste autor.

Teda assisteerivad valdkonna tippasjatundjad.

AJAKAVA

Registreerumine ja tasumine: Soovitav võimalikult kohe, sest peale osavõtutasu laekumist avab ICC Akadeemia Singapuris igale osavõtjale personaalse konto ning annab ligipääsu veebikursuse materjalidele.

Iga veebikoolituse osa (kursuse) läbimise järel on kavas auditoorne seminar-töötuba kooskõlas läbitud kursuse temaatikaga alljärgnevalt:

AJAKAVA

Iga veebikoolituse osa (kursuse) läbimise järel on kavas auditoorne kontaktkoolitus kooskõlas läbitud EIC veebinari allkursuse temaatikaga alljärgnevalt:
Kontaktkoolitused toimuvad koolitaja asukohas Tammsaare 47, Tallinn 11316. Eelnevalt registreerides on võimalik osaleda distantsilt Zoomi keskkonnas Padleti platvormilt

 

Jrk nr EIC veebikursus Auditooriumikoolitus
I osa

24.03 2023

International Logistics and Sourcing
International Transport Overview
Transportation Documents
Customs and ATA Carnets
Sourcing and Sustainability Compliance
Vedu- ja ekspedeerimine
Kaubavedu vs transpordilogistika
Veoviisid ja vedaja(ekspedeerija) vastutus
Vedaja pandiõigus
II osa

11.05 2023

International Trade Overview
International Trade Landscape
Transaction Phases and Trade Documents
International Organizations
The Incoterms® Rules
Incoterms® 2020
2020 versiooni uuendused ja sisesüsteem
Kasutusjuhised
Tüüpilised väärkasutused
III osa

19.05 2023

Business Transactions and Contracts
International Business Law
Model Sales Contracts
International Dispute Resolution
Agency and Distributorship
Lepingukaasused
Mis on hea müügileping ja kuidas seda koostada?
ICC rahvusvaheline kaubamüügi-leping – ICC Model Contract on International Sale of Goods.
IV osa

26.05 2023

Financing and Security Devices
International Payments
Documentary Credits and UCP 600
Short-Term Trade Finance
Guarantees, Bonds, and Standbys
Arvelduste- ja pangakaasused
Maksevormid
Akreditiiv on ja jääb
Tehingute finantseerimine
Garantiid
V osa

02.06 2023

Global Business Management
Global Marketing Overview
Cross-Cultural Management
E-commerce and International Trade
Fair Trade
E-kaubandus
Rahvusvahelise kaubanduse arengud
E-rakendused ekspordis-impordis
VI osa

09.06 2023

EIC Final Exam
Proctored procedure, 50 questions to answer
Kursuse lõpetamine
Lõpueksam

Õppe maht 180 ak tundi, sellest 56 ak tundi kontaktõpet + 124 tundi iseseisvat tööd EIC veebinariga

 

TOIMUMISKOHT

Tammsaare Ärikeskuses Krõõda tornis I korrusel

A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn

TÄIENDAV INFO JA REGISTREERIMINE

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse OÜ

Tel: 684 1250; E-mail: ewt@emiewt.ee

Registreerumine