Kursuse detailid

Avaleht   /   ICC Akadeemia sertifikaat. EMI-EWT pädevuskursus ekspordis-impordis.

Kursuse info

 • Kood:EIC-6
 • Aeg:11.10.2024-10.01.2025
 • Maht:180 akadeemilist tundi
 • Koht:Tammsaare Ärikeskus
 • Õppekava rühm: Ärindus ja haldus: Hulgi- ja jaekaubandus

ICC Akadeemia sertifikaat. EMI-EWT pädevuskursus ekspordis-impordis.

Valdkonna parimad asjatundjad Incoterms. Väliskaubandus. Logistika

Rahvusvaheline veebikursus + seminar-töötoad auditooriumis

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) oleme käivitanud väliskaubanduskoolituse, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Koolituse läbijad saavad oma professionaalsusele rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse +7 EAP.

KURSUSEL ON ÜHENDATUD ÜHEKS TERVIKUKS:

 1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse viiest e-osast ja lõpphindamisest koosnev ICC Akadeemia veebikoolitus „Eksport-importsertifikaat“ (EIC). Programm annab laialdased teadmised väliskaubanduse korralduse ja eksport-import tehingute osas. NB! Programmi läbinud saavad rahvusvaheliselt akrediteeritud sertifikaadi (EIC).
  Internetikoolitus toimub inglise keeles
 2. Auditooriumikoolitus, mis on kavandatud toetama veebikursust. Kursus koosneb 6 + 1 kontaktkohtumisest (seminar-töötoast) kestvusega 8 akadeemilist tundi, kus lahendatakse veebikursuse temaatikaga seotud kaasusi ja sooritatakse lõpueksam rahvusvahelise proktori järelvalve all.
  Auditooriumikoolitus toimub eesti keeles

Interneti- ja auditooriumikoolitus läbitakse sünkroonselt, sest üks programmi osa võimendab teist. Nii annab internetikoolituse kindla osa läbimine enne auditooriumikoolituse vastavat moodulit osavõtjatele kaasuste lahendamiseks vajalikud teoreetilised teadmised. Samas aitab kaasuste lahendamine paremini omandada internetikoolitusel läbitud teoreetilist osa. Lisaks selgitatakse auditooriumikoolitusel osavõtjatele küsimusi, mis võisid internetikoolitusel jääda arusaamatuks.

SIHTRÜHM

Väliskaubanduses osalevate ettevõtete juhid ja spetsialistid – eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osalejate professionaalsust, avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning andes nende käsutusse efektiivsed tööriistad ja selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks minema teisiti kui oodatud. Omistada programmi edukalt läbinud osalejatele rahvusvaheliselt tunnustatud ICC Akadeemia EIC sertifikaat, mis ametlikult kinnitab omaniku kõrget erialast professionaalsust ekspordi-impordi vallas.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu omandab teadmised ja oskused, mis on vajalikud professionaalsele ekspordi-, impordi- või logistikajuhile. Nende teadmiste kinnituseks saab koolitatav (peale kontrolltestide ja lõpueksami edukat sooritamist 5+1 ICC Akadeemia sertifikaati ning  EMI EWT pädevustunnistuse ja kinnituse 7 EAP omandamisest.

KÄSITLETAVAD TEEMAD

Internetikoolituse (Eksport-importsertifikaat) programmi on koostanud väliskaubanduse juhtivekspert professor Guillermo Jimenez, kes on populaarse raamatu „The ICC Guide to Export-Import: Global Business Standards & Strategies“ autor. Programm koosneb viiest osast (e-kursusest) ja lõpueksamist. Iga e-kursus katab olulise osa oskustest, mida iga väliskaubanduses osaleja vajab rahvusvahelises äris osalemiseks alates lepingute läbirääkimisest ja sõlmimisest kuni võimalike piiriüleste kommertsvaidluste lahendamiseni (vt ajakava). Iga osa on iseseisev kursus, mille edukat läbimist jääb tunnistama eraldi ICC Akadeemia tunnistus

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Esimene auditooriumikoolitus toimub 11. oktoobril 2024, viimane 10. jaanuaril 2025.

Auditooriumikoolitused toimuvad Tammsaare Ärikeskuses, aadressil Tammsaare 47, Tallinn.

Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 17:00.

LEKTORID

Programmi juhtiv koolitaja: Tiit Tammemägi, PhD,

Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -tava komisjoni (ICC Commission on Commercial Law and Practices) kauaaegne  liige Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja ja toimetaja ning kasutusjuhiste autor.

Tõnis Hintsov

Logistikaekspert, -konsultant ja -õppejõud
Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu PROLOG juhatuse liige

Enn Leet

LHV Panga kaubanduse finantseerimise osakonna juhataja

HIND

EUR 1830 + km

REGISTREERUMINE JA TASUMINE:

Soovitav võimalikult kohe, sest peale osavõtutasu laekumist avab ICC Akadeemia Singapuris igale osavõtjale personaalse konto ning annab ligipääsu veebikursuse materjalidele.

AJAKAVA

Iga veebikoolituse osa (kursuse) läbimise järel on kavas auditoorne kontaktkoolitus kooskõlas läbitud EIC veebinari allkursuse temaatikaga alljärgnevalt:

Jrk nr EIC veebikursus Auditooriumikoolitus
I osa

11.10 2024

 

International Trade Overview
International Trade Landscape
Transaction Phases and Trade Documents
International Organizations
The Incoterms® Rules

 

Incoterms® 2020
2020 versiooni uuendused ja sisesüsteem
Kasutusjuhised
Tüüpilised väärkasutused

II osa

01.11 2024

Business Transactions and Contracts
International Business Law
Model Sales Contracts
International Dispute Resolution
Agency and Distributorship
Lepingukaasused
Mis on hea müügileping ja kuidas seda koostada?
ICC rahvusvaheline kaubamüügi-leping – ICC Model Contract on International Sale of Goods.
III osa

22.11 2024

International Logistics and Sourcing
International Transport Overview
Transportation Documents
Customs and ATA Carnets
Sourcing and Sustainability Compliance
Vedu- ja ekspedeerimine
Kaubavedu vs transpordilogistika
Veoviisid ja vedaja(ekspedeerija) vastutus
Vedaja pandiõigus
IV osa

13.12 2024

Financing and Security Devices
International Payments
Documentary Credits and UCP 600
Short-Term Trade Finance
Guarantees, Bonds, and Standbys
Arvelduste- ja pangakaasused
Maksevormid
Akreditiiv on ja jääb
Tehingute finantseerimine
Garantiid
V osa

10.01 2025

Global Business Management
Global Marketing Overview
Cross-Cultural Management
E-commerce and International Trade
Fair Trade
E-kaubandus
Rahvusvahelise kaubanduse arengud
E-rakendused ekspordis-impordis
VI osa

24.01 2024

EIC Final Exam
Proctored procedure, 50 questions to answer
Kursuse lõpetamine
Lõpueksam

Õppe maht 180 ak tundi, sellest 56 ak tundi kontaktõpet + 124 tundi iseseisvat tööd EIC veebinariga

TOIMUMISKOHT

Tammsaare Ärikeskuses Krõõda tornis I korrusel

A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn

TÄIENDAV INFO JA REGISTREERIMINE

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse OÜ

Tel: 684 1250; E-mail: ewt@emiewt.ee

Registreerumine