Kursuse detailid

Avaleht   /   ICC Akadeemia kursus. Väliskaubanduse finantseerimine ja turvavahendid

Kursuse info

 • Kood:ECF-3
 • Maht: 6-8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd + kontaktkoolitusel 8 akadeemilist tundi
 • Koht:Veebikoolitus internetis, kontaktkoolitus Tammsaare Ärikeskus
 • Aeg::13. detsember 2024

ICC Akadeemia kursus. Väliskaubanduse finantseerimine ja turvavahendid

Tiit Tammemägi, PhD ja Enn Leet Incoterms. Väliskaubandus. Logistika

Rahvusvaheline veebikursus + kontaktkoolitus auditooriumis.

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) ja ICC Eestiga oleme algatanud seeria koolitusi, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Käesoleva koolituse läbinud saavad lisaks omandatud teadmistele välisarveldustest ka rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse + 1 EAP.

KOOLITUSEL ON ÜHENDATUD ÜHEKS TERVIKUKS

 1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse  ICC Akadeemia veebikoolitus „Financing and Security Devices‟. Koolituse läbimiseks kulub 6 kuni 8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd
 2. Auditooriumikoolitus, mis toetab veebikursust. Auditooriumikoolitus kannab pealkirja „Arveldused väliskaubanduses. Akreditiiv on ja jääb‟. Kestvuseks 8 akadeemilist tundi. Soovi korral võib osaleda ka distantsilt.

KOOLITUSE SISU

Internetikoolitus koosneb viiest osast.

 1. International payments
 2. Documentary Credits and UCP 600
 3. Short-Term Trade Finance
 4. Guarantees, Bonds and Standby Letters of Credit
 5. Case studies

Veebikursuses on ka läbiv küsimustik. ICC Akadeemia tunnistus väljastatakse kui 80% küsimustest on õigesti vastatud. Veebikursus jääb osalejale korduvaks kasutamiseks avatuks 12 kuu jooksul

Auditooriumikoolituse teemad.

 1. Põhilised maksevormid:
  1. avatud arve (open account)
  2. dokumendiinkasso (documentary collection)
  3. akreditiiv (documentary credit)
 2. Tehingu maksevorm ja kaubanduse finantseerimine
 3. Kaubanduse finatseerimise võimalused ja probleemid panga vaates
 4. Kommertspetturlusest
 5. Veebinari toetavad kaasused

SIHTRÜHM

Ekspedeerijad, logistikud, eksportöörid-importöörid

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osalejate erialast professionaalsust

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu omandab teadmised, mis on vajalikud professionaalse väliskaubanduse osaleja töös ning omandatu kinnituseks ICC Akadeemia sertifikaadi ning ICC Eesti/EMI EWT tunnistuse

KOOLITUSE HIND

370 EUR +km

Hind katab: koolituse, koolitusmaterjalid, kaks kohvipausi ja lõuna

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Veebikursus tuleb läbida enne auditrooriumikoolitust, hiljemalt 12. detsembriks. Auditooriumikoolitus toimub 13. detsembril Tammsaare Ärikeskuses.
Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 17:15

LEKTORID

 

 

Enn Leet, LHV Panga kaubanduse finantseerimise osakonna juhataja

 

 

 

 

Tiit Tammemägi, PhD –  ICC registreeritud Incoterms 2020 treener.
Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja

 

 

TÄIENDAV INFO JA REGISTREERIMINE

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse OÜ

Tel: 684 1250; E-mail: ewt@emiewt.ee

Registreerumine

  Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.