Kursuse detailid

Avaleht   /   ICC Akadeemia kursus. Rahvusvahelised lepingud ja äritehingud

Kursuse info

 • Kood:ESL-2
 • Aeg:28. aprill 2023
 • Maht: 6-8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd + kontaktkoolitusel 8 akadeemilist tundi
 • Koht:Veebikoolitus internetis, kontaktkoolitus Tammsaare Ärikeskus
 • Hind 370€ + km 20%

ICC Akadeemia kursus. Rahvusvahelised lepingud ja äritehingud

Tiit Tammemägi, PhD Incoterms. Väliskaubandus. Logistika

Rahvusvaheline veebikursus + kontaktkoolitus auditooriumis.

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) ja ICC Eestiga oleme algatanud seeria koolitusi, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Käesoleva koolituse läbinud saavad lisaks omandatud teadmistele ekspordilepingutest ja tehingutest ka rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse + 1 EAP.

KOOLITUSEL ON ÜHENDATUD ÜHEKS TERVIKUKS

 1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse  ICC Akadeemia veebikoolitus „Business Transactions and Contracts‟. Koolituse läbimiseks kulub 6 kuni 8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd
 2. Auditooriumikoolitus, mis toetab veebikursust. Auditooriumikoolitus kannab pealkirja „Ekspordi lepingukaasused ja ICC tüüplepigu oskuslik kasutamine‟. Kestvuseks 8 akadeemilist tundi. Soovi korral võib osaleda ka distantsilt.

KOOLITUSE SISU

Internetikoolitus koosneb viiest osast.

 1. Lesson 1. International Business Law: Basic Principles
 2. Lesson 2. International Sales and Model Sale Contract
 3. Lesson 3 Agents and Distributors
 4. Lesson 4 Dispute Resolution: Mediation, Arbitration and Litigation
 5. Lesson 5 Case Study & Assessment section

Veebikursuses on ka läbiv küsimustik. ICC Akadeemia tunnistus väljastatakse kui 80% küsimustest on õigesti vastatud. Veebikursus jääb osalejale korduvaks kasutamiseks avatuks 12 kuu jooksul

Auditooriumikoolituse teemad.

 1. Õpetlik avakaasus häkkeri osalusel
 2. Lepingud pakkumuse-nõustumuse e oferdi – aktsepti vormis
 3. ICC tüüplepingu ülesehitus. Üldtingimused – teave sellest, mis on “õige”
 4. Eritingimused – täidetakse “vali ja märgi meetodil”
 5. Rühmaharjutus ICC tüüplepingu koostamiseks
 6. Kaasused veebikoolituse toetuseks

SIHTRÜHM

Ekspedeerijad, logistikud, eksportöörid-importöörid

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osalejate erialast professionaalsust

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu omandab teadmised, mis on vajalikud professionaalse väliskaubanduse osaleja töös ning omandatu kinnituseks ICC Akadeemia sertifikaadi ning ICC Eesti/EMI EWT tunnistuse

KOOLITUSE HIND

370 EUR +km

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Veebikursus tuleb läbida enne auditrooriumikoolitust, hiljemalt 27. aprilliks. Auditooriumikoolitus toimub 28. aprillil Tammsaare Ärikeskuses.

Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 17:15

LEKTORID

Tiit Tammemägi, PhD –  ICC registreeritud Incoterms 2020 treener.
Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja

TÄIENDAV INFO JA REGISTREERIMINE

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse OÜ
Tel: 684 1250; E-mail: ewt@emiewt.ee

Registreerumine