Kursuse detailid

Avaleht   /   Finantsteadmised firma võtmeisikutele

Kursuse info

  • Koolitaja:Margus Tinits
  • Koht:Tammsaare Ärikeskus, ettevõte või interneti vahendusel
  • Kood:SBF
  • Hind:Vastavalt kokkuleppele
  • Viimane tellimus:: Finantside juhtimine tarneahelas.
  • Tellija::Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing Prolog
  • Aeg::November 2021

Finantsteadmised firma võtmeisikutele

Margus Tinits, PhD Finantsjuhtimine.

Tellimused sisekoolitusteks Margus Tinitsa käe all tekivad enamasti tüüpilise malli järgi. Firma tipp- või finantsjuht osaleb EMI EWT avatud firmajuhi finantskursusel ja vaimustub koolitusest. Teda köidab see kuidas keeruline lihtsaks tehakse: Lektori sõnakasutus, loogiline esitusviis ja eriline finantsseoste visualiseerimise metoodika ning muidugi kuulus Mõhu ja Tölpa näidisülessanne, mille najal kogu koolitus toimub.
Mõne aja pärast järgneb sisekoolituse tellimus. Vahest päris mitme-mitme aasta pärast. Sihtgrupiks võivad olla firma võtmeisikud, ettevõtte osakondade ja üksuste juhid. Finantskoolitust on tellitud ka näiteks firma müügi- või hankeüksuse inimestele.
Standartne koolitus on 16-18 akadeemilist tundi. Kui koolitust tellitakse minimaalses mahus (ca 8 akadeemilist tundi) on üsna tüüpiline, et juba koolituse käigus soovitakse programmi pikendada.
Oleme teinud spetsiaalset finantskoolitust ka pereettevõtte osanike ja pärijate ringile.
Sisekoolituse tellimuse esitamiseks kasutage lisatud vormi. Peale tellimuse esitamist võtame ühendust tellija soovide ja vajaduste selgitamiseks.

Sisekoolituse päring