Kursuse detailid

Avaleht   /   Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb

Kursuse info

 • Kood:EKA-6
 • Aeg:13. detsember 2024
 • Maht:6 akadeemilist tundi
 • Koht:Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
 • :

Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb

Tiit Tammemägi, PhD Incoterms. Väliskaubandus. Logistika

Käsitatakse olulist, mida tehingute osalised peavad rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimise osas silmas pidama. Vaatluse all on ka põhilised makseviisid, eriti dokumendimaksed (inkasso ja akreditiiv). See valdkond pakub arvukalt juhtumeid, millest õppida, lahendades kaasusi seminar-töötoa vormis ehk õppida teiste vigadest.

Praktikas juhtub ka seda, et tehinguosalised ei mõista seda spetsiifilist keelt, mida pangainimesed olukordi seletades kasutavad. Seminar-töötoas on see välistatud, vahetu suhtlus avatud õhkkonnas võimaldab kõik küsimused selgeks rääkida.

Sihtgrupp
Väliskaubanduse osalised: eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

Eesmärk
Avada osavõtjatele arusaadavas keeles rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimises esinevate eksimuste ja petturluse olemus ning anda soovitused nende vältimiseks

Koolituse sisu

 • Testülesande lahendamine
 • Tüüpilised eksimused kui maksevormiks on
  • avatud arve (open account)
  • dokumendiinkasso (documentary collection)
  • akreditiiv (documentary credit)
 • Tehingu maksevorm ja kaubanduse finantseerimine
 • Kommertspetturlus

Õppetöö vorm/meetod
Seminar-töötuba praktiliste kaasuste lahendamisega vaheldumisi interaktiivse loenguga

Koolituse maksumus

240 € + km

Hind katab: koolituse, koolitusmaterjalid, kaks kohvipausi ja lõuna

Koolitajad

 

 

Enn Leet, LHV Panga kaubanduse finantseerimise osakonna juhataja

 

 

 

 

Tiit Tammemägi, PhD –  ICC registreeritud Incoterms 2020 treener.
Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja

 

 

TÄIENDAV INFO JA REGISTREERIMINE

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse OÜ

Tel: 684 1250; E-mail: ewt@emiewt.ee

Registreerumine

  Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.