Kursuse detailid

Avaleht   /   Vedu ja ekspedeerimine

Kursuse info

  • Kood:EKE-6
  • Aeg:22. märts 2024
  • Maht:6 akadeemilist tundi
  • Koht:Tammsaare Ärikeskus, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316. Krõõda torn

Vedu ja ekspedeerimine

Tõnis Hintsov, Tiit Tammemägi, Ph.D Incoterms. Väliskaubandus. Logistika

Kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitletakse kolmnurgas ostja – müüja – ekspedeerija toimuvat. See on valdkond, kus on tugev potentsiaal osalistevaheliseks koostööks ja sellest tekkivaks sünergiaks. Samas on valdkonnal eeldused tekitamaks arusaamatust ja vastastikust süüdistamist, sest pikal teekonnal võib kaubaga midagi ikka juhtuda.
Sihtgrupp
Väliskaubanduse osalised: eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid
Koolituse sisu
Käsitletakse olulist, mida tehingute osalised peavad kauba veo ja ekspedeerimise osas silmas pidama. Vaatluse all on vedaja(ekspedeerija) vastutuse piirid eri veoviiside puhul. Ekspedeerija tegutsemine vahendaja või vedaja vastutusega. Vedaja pandiõigus ja selle rakendamist ning vastutuse piirid eri veoviiside puhul. Kõnealune valdkond pakub arvukalt juhtumeid, millest õppida, lahendades kaasusi seminar-töötoa vormis ehk õppida teiste vigadest!
Metoodika
Seminar-töötuba praktiliste kaasuste lahendamisega vaheldumisi interaktiivse loenguga. Rühmatöö ja arutelud
Koolituse maksumus
240€ + km
LEKTORID

 

 

Tõnis Hintsov, Logistikaekspert, -konsultant ja -õppejõud
Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu PROLOG juhatuse liige

 

 

 

 

 

Tiit Tammemägi, PhD –  ICC registreeritud Incoterms 2020 treener.
Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja

 

 

TÄIENDAV INFO JA REGISTREERIMINE

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse OÜ

Tel: 684 1250; E-mail: ewt@emiewt.ee

Registreerumine