Kursuse detailid

Avaleht   /   Tarneklauslid Incoterms® 2020. Erikursus hanke- ja ostujuhile.

Kursuse info

 • Kood:EI2020IMP-3
 • Aeg:24. jaanuar 2022
 • Maht:5+5 akadeemilist tundi
 • Koht:Veebinar/Tammsaare Ärikeskus, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316. Krõõda torn, II korrus
 • Koolitaja:Tiit Tammemägi, Ph.D
 • Õppekava rühm:Ärindus ja haldus
 • Hind 290€ + km

Tarneklauslid Incoterms® 2020. Erikursus hanke- ja ostujuhile.

Tiit Tammemägi, Ph.D Incoterms. Väliskaubandus, Lepingus ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised.

 KÜLASTA INCOTERMS 2020 KOMPETENTSIKESKUST! 

Osavõtja hinnang:
“See oli parim virtuaalkoolitus, kus ma olen osalenud. Nii sisu kui ka korralduse poolest.
Pollid, testid, kaasuste arutamine ja abilise kasutamine olid igati õigustatud
ja panid koolitusel osalejaid kaasa mõtlema.”

 

Miks erikursus ostjale?
Sellepärast, et Incoterms on ostja kahjuks kaldu!

Tarneklauslite uus versioon on teinud olulisi muudatusi vältimaks seniseid väärkasutusi. Eriti suurt tähelepanu on pööratud ostja hoiatamisele. Google´st neid hoiatusi ei leia, küll ametlikust tekstist “ICC Publication 723E.” või ICC sertifitseeritud Incoterms® 2020 treeneri Tiit  Tammemägi koolitusel

Milliseid tarneklausleid ostja peaks praktikas vältima, milliseid eelistama ning mida peaks just ostja Incotermsi kasutamisel silmas pidama, sellele ongi uus koolitus pühendatud.

Sihtgrupp

Ostu- ja hankejuhid, importöörid, logistikud-tarneahela juhid, ekspedeerijad, juristid, finantsistid.
Koolitus eeldab, et osalejal on eelnevad teadmised Incotermsi kasutamise osas.

Kursuse sisu

 • Testülesanne ja kaks õpetlikku avakaasust
 • Ülevaade Incoterms 2020® muudatustest. Muutused kasutusalas, ülesehituses, rõhuasetustes, terminoloogias
 • Tarneklauslite neli rühma: E; F; C ja D Miks peaks EXW kasutamist vältima?
 • FCA parim variant juhuks, kui ostja soovib ise kauba kohaletoomist kontrollida
 • Ostja suurimad ohud CPT ja CIP kasutamisel
 • DAP ja DPU. Mis on ostjale ebasobivat DDP puhul
 • Kindlustuskohustusest. Veosekindlustusklauslid
 • FAS, FOB, CFR ja CIF – tarneklauslid vetelveol
 • Incoterms EL sisekäibes ja riigisisestes tehingutes
 • Tüüpilistest kasutusvigadest koos kaasuste lahendamisega
 • Harjutus: mida jälgida konkreetse tarneklausli kasutamisel
 • Kokkuvõtted ja testülesande lahendamine

Õppetöö vorm/meetod

 • Hübriidkoolitus. Veebikoolitus Zoomi keskkonnas või kontaktkoolitus Tammsaare Ärikeskuses. Koolitatu valib ise vastavalt oma eelistustele.
 • Interaktiivne loeng
 • Testide ja kaasuste lahendamine
 • Arutelu

Õpiväljundid

Incoterms on rahvusvahelise kaubanduse alusnorm. Incotermsi tarneklauslite hea tundmine ja õige kasutamine on professionaalse väliskaubanduse ja logistika lahutamatu osa.
Koolituse läbinu omandab või täiustab põhioskust, mida on vaja ülalmärgitud valdkonnas professionaalseks tegutsemiseks.
Lahendades testülesanded koolituse algul ja lõpul saab osaleja objektiivse hinnangu oma teadmiste alg- ja lõpptasemele  ning sellele, mis jäi koolitusest omandamata.
Iga osaleja saab programmi eduka läbimise korral tunnistuse koolituse mahu ja temaatika kohta.

Koolitaja

Tiit Tammemägi, Ph.D., ICC serifitseeritud Incoterms 2020 treener
Rahvusvahelise Kaubanduskoja kommertsõiguse ja –praktika komisjoni liige,
Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja

Registreerumine