Kursuse detailid

Avaleht   /   Tarneklauslid Incoterms eksperdile

Kursuse info

 • Kood:EI2020PRO-3
 • Aeg:20. oktoober 2023
 • Maht:5 akadeemilist tundi
 • Koht:Tammsaare Ärikeskus, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316. Krõõda torn, II korrus
 • Koolitaja:Tiit Tammemägi, Ph.D
 • Õppekava rühm:Ärindus ja haldus

Tarneklauslid Incoterms eksperdile

Tiit Tammemägi, Ph.D Incoterms. Väliskaubandus. Logistika, Lepingus ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised.

Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC egiidi all on tehtud ära suur töö. Valminud on rahvusvahelise äri alusnormi, Incotermsi uus versioon: Incoterms® 2020. Teiste kõrval on panustanud ka ICC Eesti koos oma asutajalikme EMI EWT-ga. Uus versioon hakkas kehtima 1. jaanuarist 2020.

Incoterms on rahvusvahelise äri tõhusaim tööriist, aga ainult nende käes, kes seda hästi tunnevad. Head rahvuvahelist müügilepingut ei saa koostada ilma Incotermsi tarneklausleid kasutamata, Ent võimalik kasutusala on palju laiem. Incotermsi saab tõhusalt kasutada siseriiklikes müügitehingutes ning kõikjal, kus tegemist on tarnetega.

Sihtgrupp

Eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid – kõik need, kes igapäevatöös kasutavad  Incotermsi ja kes tunnevad Incotermsi põhimõtteid hästi või pigem väga hästi! Juhul kui kahtled oma Incotermsi tundmises, siis alusta baaskursusest, see on samuti professionaalne koolitus, aga käsitlus on laiem.

Eesmärk

Incoterms on väga vahe tarnete tööriist (välis)kaubanduses ja logistikas ainult nende käes, kes Incotermsi võimalusi väga hästi tunnevad!
 • Anda koondülevaade Incoterms® 2020 muudatustest ja probleemides
 • Anda detailne ülevaade uuest ja säilinud tarneklauslitest.
 • Omandada Incoterms® 2020 kaasnevad võimalused
 • Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile
 • Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu kaasuste lahendamisega rühmatöö vormis

Õpiväljundid

Incoterms on rahvusvahelise kaubanduse alusnorm. Incotermsi tarneklauslite hea tundmine ja õige kasutamine on professionaalse väliskaubanduse ja logistika lahutamatu osa.

Koolituse läbinu täiustab põhioskust, mida on vaja ülalmärgitud valdkonnas professionaalseks tegutsemiseks.

Lahendades testülesanded koolituse algul ja lõpul saab osaleja objektiivse hinnangu oma teadmiste alg- ja lõpptasemele  ning sellele, mis jäi koolitusest omandamata.

Iga osaleja saab koolituse läbimise korral tõendi koolituse mahu ja temaatika kohta.

Kursuse sisu

 • Incoterms 2020® muudatused ja kasutamata võimalused. Muutused kasutusalas, ülesehituses, rõhuasetustes, terminoloogias
 • Incotermsi kasutusalad väliskaubanduses, logistikas ja ekspedeerimises
 • Tarneklauslite ülevaade koos praktiliste kasutussoovitustega. Milliseid tarneklausleid peaks ostja vältima?
 • Kindlustuskohustusest. Veosekindlustusklauslid
 • Tarneklauslid EL sisekäibes ja siseriiklikes tehingutes
 • Kaasusute lahendamine
 • Tüüpilistest kasutusvigadest
 • Kursuse lõpetamine

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivne loeng
 • Rühmatöö, kaasuste lahendamine
 • Arutelu

Koolituse läbinutele väljastame tõendi!

Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena!
Küsi pakkumist: ewt@emiewt.ee või tel: 684 1250

Koolitaja 

 

 

Tiit Tammemägi, Ph.D.,  ICC sertifitseeritud Incoterms 2020 treener
Rahvusvahelise Kaubanduskoja kommertsõiguse ja –praktika komisjoni liige,
Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja.

 

 


Osalejate tagasisided:

“Sain väga palju uut teada teada olemasolevate
kasutatavate tarneklauslite kohta ja seda, milliseid
eelistada ostjana ning milliseid müüjana.” K.K.
“Vaatan üle koostööpartneritega fikseeritud
tarnetingimused uute teadmiste valguses.” J.R.


Koolituse maksumus:

240€ + km

Registreerumine