Kursuse detailid

Avaleht   /   Stressi juhtimine. Toomas Osvet

Kursuse info

 • Kood:APS-3
 • Aeg:23. mai 2022
 • Maht:1 päeva (kontaktõppena)
 • Koht:Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn I korrus (A. H. Tammsaare tee 47)
 • Koolitaja:Toomas Osvet, MBA
 • Õppekavarühm:Juhtimine ja haldus
 • Hind 220€ + km

Stressi juhtimine. Toomas Osvet

Toomas Osvet, MBA Juhtimine. Turundus. Personal.

Sihtgrupp

Kõik, kes puutuvad kokku stressi tekitavate olukordadega

Koolitus  selleks, et:

 • mõista, mis tekitab pingeid ja stressi ning kuidas sellega toime tulla
 • teadvustada negatiivsete tunnete ja mõtete tekkemehhanisme ning nende juhtimise võtteid, et tulla toime stressiolukordades
 • Kuidas juhtida iseennast positiivsesse eustressi
 • saada juurde praktilisi tehnikaid, eneseusku ja enesekindlust, kuidas paremini olukorda ja oma seisundit juhtida

Koolituse teemad

Enese juhtimise ja stressi olemus
Kuidas inimene ennast juhib
Milles seisneb ja kuidas tekkib stress
Positiivne ja negatiivne stress
Eustress ja distress
Mis tekitab minu elus ja töös stressi
Võimekus stressi juhtida.

Kuidas stress avaldub

Stressi seos emotsionaalse seisundiga
Stressi seos motivatsiooniga
Stressi seos töövõimega
Stressi põhjustajad töökohal
Stressi põhjustajad erinevates suhetes
Stressi märkamatu kasvamine ajas.

Tehnikad stressi juhtimiseks

Enesejuhtimine

Kuidas tajuda stress?
Kuidas ära tunda läbipõlemise esimesi märke
Kuidas ennetada läbipõlemist
Kuidas säilitada vajalikku positiivset eustressi
Tasakaalu loomine elukorralduses
Oskus juhtida emotsionaalseid seisundeid
Põhilised stressiga toimetuleku strateegiad

Käitumuslikud tehnikad

Situatsioonid, kus on raske stressi juhtida
Kuidas tulla toime raskete suhete ja pingetega
Käitumuslikud võtted stressirikkas situatsioonis
Toimetulek probleemsituatsioonis
Kuidas käituda situatiivse stressi puhul
Konkreetsete tehnikate harjutamine

Vaimsed Tehnikad

Oma mõtete üle kontrolli saavutamine
Negatiivsetest mõtetest vabanemine
Positiivsete ja konstruktiivsete mõtete kasutamine
Robert Diltsi tunnetuslikud tasandite kasutamine: identiteet, uskumused, võimed, käitumine, keskkond
Väärtused ja veendumused, kui edu või ebaedu põhjused
Vastutus oma elu ja tervise eest

Koolituse vorm ja õppetöö meetodid:

Interaktiivsed lühiloengud
Rühmatööd ja arutelud
Praktilised harjutused

Koolitaja:

Toomas Osvet, MBA

 

 

TOOMAS OSVET on pikaajaliste kogemustega juht ja  koolitaja. Ta on töötanud juhina  esmatasandi juhist  tippjuhini.
Ta omab  superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtimis-konsultandi ning andragoogi sertifikaate.
Omandanud mitu kõrgharidust: füüsika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.
Täiskasvanute koolitaja Kutse tase 7.
 (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.

 

 

 

Registreerumine