Kursuse detailid

Avaleht   /   Oskuslik aja kasutamine – eduka töökorralduse võti

Kursuse info

 • Kood:AJ-15
 • Aeg:18. veebruar 2022
 • Maht:1 päev (8 akadeemilist tundi)
 • Koht:Tammsaare Ärikeskus, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316. Krõõda torn, I korrus
 • Koolitaja:Toomas Osvet, MBA
 • Õppekavarühm:Juhtimine ja haldus
 • Hind 220€ + km

Oskuslik aja kasutamine – eduka töökorralduse võti

Toomas Osvet, MBA Juhtimine. Turundus. Personal.

“Meil on alati küllalt aega, kui me seda otstarbekalt kasutame” (J.W. von Goethe)

Kuidas oma aega efektiivsemalt kasutada? Sellise küsimuse on endale püstitanud praktiliselt iga inimene. Ajast jääb ikka puudu, on samuti korduv kogemus. Süüvides aja parema kasutamise võimalustesse avaneb seal hoopis laiem pilt. Fookusesse tuleb inimene ise kõigega, mida ta oma elus oluliseks peab. Kuidas luua selgus oma vajadustes, huvides, eesmärkides? Mida eelistada, mida kõrvale lükata? Kuidas olemasoleva ajaga saavutada rohkem? Olukord läheb veelgi keerulisemaks, kui liikuda oma sisemaailma. Kuidas juhtida oma sisemist kindlust? Kuidas säilitada meelerahu nappides aja tingimustes? Küsimusi on palju, kuid samuti on olemas vastused ja lahendused.
Koolituse läbiviimisel toetutakse pikaajalisele koolituse kogemusele ja kaasaegsele arusaamisele, kuidas inimene ennast juhib. Kuidas teha endas ja oma tegemistes sügavamaid muutusi ning suuta olemasoleva ajaga vajalik ära teha.

Uute oskuste, uute käitumismustrite loomine, mida saab igapäevases elus kasutama hakata, on enesearengu seisukohalt päris keeruline. Seetõttu kasutame õppetöös spetsiaalseid harjutusi, kus osavõtjatel on võimalik töötada turvalises ja usaldusväärses õpikeskkonnas. Mõtestada teadmisi ja saada praktilist positiivset kogemust oma oskuste kujunemisel. Kauane kogemus on näidanud, et see annab õppijatele isiklikku sisemist kindlust ja julgust hakata õpitut ka oma igapäevases tegevuses kasutama.


Kursuse eesmärk:

 • teadvustada, kuidas inimene aega tajub ja iseennast juhib
 • õppida, kuidas omandada suuremaid aja- ja enesejuhtimise oskusi
 • saada selge arusaamine aja planeerimise võimalustest ja meetoditest
 • töötada läbi iseenda vajadused, eesmärgid ja piirangud
 • õppida praktilistes harjutustes oma tegevuste ja aja juhtimise võimalusi

Kursuse sisu:

 • Aja tajumine inimese meeles
 • Aja planeerimise süsteemide erinevad põlvkonnad
 • Aja planeerimise tegevuste maatriks
 • Aja planeerimise olulised nõuded
 • Aja planeerimise süsteemi loomine ja kasutamine
 • Iseenda tegevuste korrastamine ja iseenda juhtimine
 • Praktiline aja planeerimise harjutus

Pikema tutvustuse kursuse sisu kohta leiab SIIT!

Õpiväljundid:

 • Tunnetab, kuidas inimene tajub aega
 • Tunneb inimese meelte toimimise mehhanisme
 • Tunneb aja planeerimise erinevaid süsteeme ja oskab neid rakenda iseenda igapäevaelus
 • Analüüsib iseenda seisundi juhtimist muudatuste tegemisel
 • Loob endale arenguülesande õpitu praktiliseks kasutamiseks

Õppetöö vorm/meetodid:

 • Lühiloengud ja arutelud
 • Aktiivmeetodid, mis baseeruvad täiskasvanute õpetamise alustel, käitumise treeningute, NLP ja psühhodraama meetoditel
 • Praktiline aja planeerimise harjutamine

Koolituse täies mahus läbinutele väljastame tunnistuse!


Koolitaja

Toomas Osvet, MBA

 

 

TOOMAS OSVET on pikaajaliste kogemustega juht ja  koolitaja. Ta on töötanud juhina  esmatasandi juhist  tippjuhini.
Ta omab  superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtimis-konsultandi ning andragoogi sertifikaate.
Omandanud mitu kõrgharidust: füüsika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.
Täiskasvanute koolitaja Kutse tase 7.
 (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.

 

 

 

 

Registreerumine