Kursuse detailid

Avaleht   /   ICC Akadeemia kursus. Rahvusvaheline logistika ja hanked

Kursuse info

 • Kood:ECL-2
 • Aeg:24. märts 2023
 • Maht: 6-8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd + kontaktkoolitusel 8 akadeemilist tundi
 • Koht:Veebikoolitus internetis, kontaktkoolitus Tammsaare Ärikeskus
 • Hind 370€ + km 20%

ICC Akadeemia kursus. Rahvusvaheline logistika ja hanked

Tiit Tammemägi, PhD ja Tõnis Hintsov Incoterms. Väliskaubandus. Logistika

Rahvusvaheline veebikursus + kontaktkoolitus auditooriumis.

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) ja ICC Eestiga oleme algatanud seeria koolitusi, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Käesoleva koolituse läbinud saavad oma logistikateadmistele lisaks ka rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse + 1 EAP.

KOOLITUSEL ON ÜHENDATUD ÜHEKS TERVIKUKS

 1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse  ICC Akadeemia veebikoolitus „International Logistics and Sourcing‟. Koolituse läbimiseks kulub 6 kuni 8 akadeemilist tundi
 2. Auditooriumikoolitus, mis toetab veebikursust. Auditooriumikoolitus kannab pealkirja „Vedu ja ekspedeerimine‟. Kestvuseks 8 akadeemilist tundi. Soovi korral võib osaleda ka distantsilt.

KOOLITUSE SISU

Internetikoolitus koosneb viiest osast.

 1. Ülevaade rahvusvahelise  veonduse põhimõtetest
 2. Veodokumendid
 3. Toll ja ATA Carnet
 4. Hanked, jätkusuutlikuse põhimõtted
 5. Kaasused

Veebikursuses on ka läbiv küsimustik. ICC Akadeemia tunnistus väljastatakse kui 80% küsimustest on õigesti vastatud. Veebikursus jääb osalejale korduvaks kasutamiseks avatuks 12 kuu jooksul

Auditooriumikoolituse teemad.

 1. Logistika tänased väljakutsed ja arengud
  Veonduse õiguslikud alused
 2. Vedaja vastutus ning veo- ja ekpedeerimisleping
  Digitaliseerimine ja paberivaba transport
 3. Veo- ja kaubadokumendid
 4. ICC Akadeemia veebinari „International Logistics and Sourcing“ analüüsimine ja kokkuvõtted

SIHTRÜHM

Ekspedeerijad, logistikud, eksportöörid-importöörid

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osalejate erialast professionaalsust

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu omandab teadmised, mis on vajalikud professionaalse väliskaubanduse osaleja töös ning omandatu kinnituseks ICC Akadeemia sertifikaadi ning ICC Eesti/EMI EWT tunnistuse

KOOLITUSE HIND

370 EUR +km

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Veebikursus tuleb läbida enne auditrooriumikoolitust, hiljemalt 23. märtsiks. Auditooriumikoolitus toimub 24. märtsil Tammsaare Ärikeskuses.
Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 17:15

LEKTORID

Tõnis Hintsov, Logistikaekspert, -konsultant ja -õppejõud
Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu PROLOG juhatuse liige

Tiit Tammemägi, PhD –  ICC registreeritud Incoterms 2020 treener.
Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja

TÄIENDAV INFO JA REGISTREERIMINE

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse OÜ

Tel: 684 1250; E-mail: ewt@emiewt.ee

Registreerumine