Kursuse detailid

Avaleht   /   Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb

Kursuse info

 • Kood:EKA-4
 • Aeg:21. jaanuar 2022
 • Maht:6 akadeemilist tundi
 • Koht:Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
 • :
 • Hind 190 € + km

Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb

Tiit Tammemägi, PhD Incoterms. Väliskaubandus

Käsitatakse olulist, mida tehingute osalised peavad rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimise osas silmas pidama. Vaatluse all on ka põhilised makseviisid, eriti dokumendimaksed (inkasso ja akreditiiv). See valdkond pakub arvukalt juhtumeid, millest õppida, lahendades kaasusi seminar-töötoa vormis ehk õppida teiste vigadest.

Praktikas juhtub ka seda, et tehinguosalised ei mõista seda spetsiifilist keelt, mida pangainimesed olukordi seletades kasutavad. Seminar-töötoas on see välistatud, vahetu suhtlus avatud õhkkonnas võimaldab kõik küsimused selgeks rääkida.

Sihtgrupp
Väliskaubanduse osalised: eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

Eesmärk
Avada osavõtjatele arusaadavas keeles rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimises esinevate eksimuste ja petturluse olemus ning anda soovitused nende vältimiseks

Koolituse sisu

 • Testülesande lahendamine
 • Tüüpilised eksimused kui maksevormiks on
  • avatud arve (open account)
  • dokumendiinkasso (documentary collection)
  • akreditiiv (documentary credit)
 • Tehingu maksevorm ja kaubanduse finantseerimine
 • Kommertspetturlus

Õppetöö vorm/meetod
Seminar-töötuba praktiliste kaasuste lahendamisega vaheldumisi interaktiivse loenguga

Koolitajad

Tiit Tammemägi, Ph.D, ICC Eesti volikogu esimees, Rahvusvahelise Kaubanduskoja kommertsõiguse ja -praktika komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja